ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

η σύγχρονη μικροβιολογική και χημική ανάλυση τροφίμων και νερού πλέον και στη Ροδο, Δωδεκάνησο με αριθμό Διαπίστευσης ΕΣΥΔ 1122

Τα Δωδεκανησιακά Εργαστήρια σας εγγυούνται τη διενέργεια μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων νερού και τροφίμων στη Ρόδο μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας των δοκιμών που εξασφαλίζει την ορθότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Όλες οι δοκιμές βασίζονται σε πρότυπες διεθνείς μεθόδους (ISO, APHA, AOAC), όπως ορίζει η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Φάκελοι Υγιεινής και Ασφάλειας για Ξενοδοχεία με αναλύσεις νερού, λυμάτων και τροφίμων.

Φάκελοι υποστήριξης στις επιθεωρήσεις της TUI και άλλων τουριστικών πρακτόρων στη Ρόδο, Κω, Σύμη, Κάρπαθο, Αστυπάλαια, Τηλο και όλες τις Κυκλάδες - Δωδεκάνησα.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΚΩ, ΛΕΡΟ, ΚΑΛΥΜΝΟ, ΣΥΜΗ, ΚΑΡΠΑΘΟ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

Το σύγχρονο εργαστήριο που βρίσκεται δίπλα σας στη Ρόδο με άμεση πρόσβαση σε όλα τα Δωδεκάνησα και εκτέλεση αυθημερόν των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων τροφίμων και νερού, εξασφαλίζοντας την επιτόπια ενημέρωση, ορθά αποτελέσματα με καταρτισμένο επιστημονικά προσωπικό, τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και εξοπλισμό στη Δωδεκάνησο.

Εκτελούνται όλες οι αναλύσεις σε νερά και τρόφιμα και υποστήριξη σε μελέτες και πιστοποιήσεις ISO - HACCP.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΟΥ ΣΕ ΟΔΗΓΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΕΡΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαγράμματα Ροής Υγειονομικού - Αδειοδότηση Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 – ΦΕΚ 2161/Β/23-6-2017 «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες Διατάξεις»

Διάγραμμα ροής που οφείλεις να έχεις για τον έλεγχο από το Υγειονομείο

Φακελοι Εργαστηριακών Αναλύσεων Τροφίμων, Νερού και Λυμάτων

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ISO

KAI ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Η Πιστοποίηση για τις ξενοδοχειακές μονάδες και η πραγματοποίηση των απαιτούμενων Νομοθετικών αναλύσεων σε τρόφιμα, νερό, πισίνες και λύματα , το τελευταίο χρονικό διάστημα αποτελεί αναγκαιότητα, καθώς:

1. Μεγάλοι tour operators συνειδητοποιούν ότι θα έπρεπε να εισάγονται ως ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών οι ίδιες οι πιστοποιήσεις και διαπιστευμένες αναλύσεις.

2. Το νέο νομικό καθεστώς περί απονομής αστεριών σε ξενοδοχειακές μονάδες εισάγει στις ενέργειες ύπαρξη διαφόρων πιστοποιήσεων και ειδικών σημάτων (ΥΑ 216/2015, ΦΕΚ 10/Β/9-1-2015) και την ανάλογη μοριοδότησή τους.

3. Οι έλεγχοι αδειοδοτήσεων από τις κρατικές αρχές απαιτούν την ύπαρξη διαγραμμάτων ροής – εφαρμογής των αρχών του HACCP και διενέργειας διαπιστευμένων αναλύσεων στο ξενοδοχείο.


ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ HACCP- ISO -

ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του συστήματος HACCP γίνεται από Υγειονομικά κατάλληλο προσωπικό με ανάλογο πτυχίο, το οποίο εκτελεί και τις εσωτερικές επιθεωρήσεις, ενώ παράλληλα διενεργούνται οι αναλύσεις από Διαπιστευμένο Εργαστήριο.

Μετά την εγκατάσταση του συστήματος HACCP, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να πιστοποιήσει αυτό το σύστημα HACCP, σύμφωνα με ένα από τα ευρωπαϊκά πρότυπα που ισχύουν (π.χ. Codex Alimentarius, ISO 22000:2018) και να λάβει τα 300 μόρια στην κατάταξη του ξενοδοχείου.

Η εταιρεία μας διαθέτει διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΕΣΥΔ) για εργαστηριακές αναλύσεις με αριθμό Διαπίστευσης 1122 και έμπειρους επιθεωρητές (auditors) που έχουν γνώσεις και τεχνική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο για την κάλυψη των απαιτήσεων των tour operators σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας- Health and Safety Audits.

Βαρέα Μεταλλα σε ανάλυση Νερού

Διατροφική ανάλυση Τροφίμου

Μικροβιολογική ανάλυση Νερού

Μικροβιολογική ανάλυση Τροφίμου

ISO 17025:2017

Νέα διαπίστευση στη Ρόδο

ΠΕΔΙΟ ΧΗΜΙΚΟ

Νέο πεδίο ανάλυσης νερού

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Νέο πεδίο ανάλυσης τροφίμων